دسترسی آزاد

مقاله فنی
مقاومت به کلر غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی آمیدی عامل دارشده با پلیمر درخت سانی پلی آمیدوآمین
مقاومت به کلر غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی آمیدی عامل دارشده با پلیمر درخت سانی پلی آمیدوآمین

نگار صالحی بیدختی؛ پگاه اسدی فرد؛ سمیه اکبری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 3-14

https://doi.org/10.48302/jtp.2022.152996

چکیده
  یکی از روش های پرکاربرد برای بهبود عملکرد غشای کامپوزیتیفیلم نازک پلی آمیدی، استفاده از روش اصلاح سطح است. دراین پژوهش، برای بهبود عملکرد جداسازی و مقاومت به کلرغشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی آمیدی تجاری، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهبردهای توسعه علوم و فناوری لایه های محافظ در برابر گلول هها و ترکش ها
راهبردهای توسعه علوم و فناوری لایه های محافظ در برابر گلول هها و ترکش ها

سید جلال الدین نجفی؛ داریوش سمنانی؛ حنیف کازرونی؛ ایمان فروغی حسن آبادی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 15-30

https://doi.org/10.48302/jtp.2022.152997

چکیده
  حفظ سلامت و مقاومت نیروهای نظامی و امنیتی در برابر گلوله ها و  ترکش های حاصل از انفجار در میدان های نبرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به دلیل توسعه  روزافزون فناوری ساخت سلاح ها و گلوله ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الکتروریسی هم زمان دو جزء پلی اترسولفون/پل یوینیل الکل-زئولیت برای کاربردهای
زیس تپزشکی
الکتروریسی هم زمان دو جزء پلی اترسولفون/پل یوینیل الکل-زئولیت برای کاربردهای زیس تپزشکی

فاطمه حقدوست؛ سید هژیر بهرامی؛ جلال برزین؛ آزاده غایی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 47-31

https://doi.org/10.48302/jtp.2022.152998

چکیده
  با توسعه نانوفناوری، نانوالیاف برای کاربرد در زیست پزشکی، توجه بسیاری را جلب کرده اند. استفاده از الکتروریسی برای دستیابی به کامپوزیت های نانوالیاف با استفاده از پلیمر و ماده معدنی، با ساختاری بی دانه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر ساختار پارچه تاری پودی بر بازده صافش آب
اثر ساختار پارچه تاری پودی بر بازده صافش آب

فریده حاجیانی؛ حسن سلیمی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ حسن رحیم زاده؛ هوشنگ نصرتی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 64-49

https://doi.org/10.48302/jtp.2022.152999

چکیده
  آب به عنوان مایع لازم برای زندگی و منبع ضروری برای صنایعباید در چرخه منظمی استفاده و بازیابی شود. صافش آب،بخش ویژ های است که متخصصان در حال توسعه آن هستند.در بسیاری از زمینه های صافش، مهم ترین هدف افزایش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و مدل سازی اثر مواد مختلف پرکننده بر خواص جذب صوت قالی
بستر دوگانه ایرانی
بررسی و مدل سازی اثر مواد مختلف پرکننده بر خواص جذب صوت قالی بستر دوگانه ایرانی

طوبی اردکانی؛ علی اصغر علمدار یزدی؛ مرتضی ودود

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 65-77

https://doi.org/10.48302/jtp.2022.153000

چکیده
  قالی یکی از نمادهای فرهنگی و هنری ایرانی است که قدمتیچندهزار ساله دارد و ب هعنوان ک فپوش نفیس یا برای تزئینداخلی اماکن مختلف استفاده می شود. اما این اثر هنری، با توجهبه برخورداری از حجم زیاد الیاف و ضخامت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر طرح بافت و ظرافت نخ پود پرکننده بر خواص فیزیکی پارچ ههای
سه لایه تاری پودی
اثر طرح بافت و ظرافت نخ پود پرکننده بر خواص فیزیکی پارچ ههای سه لایه تاری پودی

یاسمن اکبیا؛ نازنین اعزاز شهابی؛ هوشنگ نصرتی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 92-79

https://doi.org/10.48302/jtp.2022.153001

چکیده
  پارچه های تاری پودی سه لایه بافته شده با دو سامانه تاری و سهسامانه پودی، جزء پارچه های ضخیم محسوب می شوند. در اینپارچه ها از یک دسته پود سوم به عنوان نخ پود پرکننده برای افزایشضخامت، تفکیک رنگی دولایه ...  بیشتر